Üldtingimused2020-12-21T13:26:37+00:00

Üldtingimused

Käesolevad European Foods OÜ, registrikood 12548039, (edaspidi nimetatud ICONFIT) ostu- ja müügitingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõigi eraisikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes ICONFIT e-poe (edaspidi e-pood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid.

Tasudes käesoleval lehel tellimuse eest, kinnitab Ostja oma nõustumist käesolevate Üldtingimustega.

ICONFIT’il on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.iconfit.eu ja need jõustuvad avaldamise hetkest.

Kõik ICONFIT e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress, e-posti aadress jne) ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba kättetoimetamiseks. Lisaks kinnitab Ostja, et ICONFIT võib kuvada tellimuse andmetest 24h jooksul avalikult oma kodulehel tellija eesnime ja tellitud kaupade nimetusi informeerimaks teisi kliente hiljutistest müükidest. Kui klient ei soovi oma eesnime avaldamist siis võib kasutada eesnime lahtris asendusena nimetähte või muud nime. Krüptitud andmesidekanal Maksekeskusega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ICONFIT’il ei ole neile ligipääsu.

ICONFIT’il on õigus kasutada Ostja kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks mitte rohkem, kui 1 kord kuus emaili kaudu. Ostja võib emailidest keelduda vajutades vastavale keeldumise lingile saadud emailis.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

E-poest tellimuse vormistamise protsess

Ostja lisab soovitud tooted ostukorvi.

Ostja vajutab tellimuse vormistamiseks Ostukorvi lehel nupule «Mine Maksma» või ostukorvi sisu kuvavale info nupule.

Ostja kontrollib üle oma andmed (Nimi, Email ja Mobiiltelefoni number), valib kauba kättesaamiseks endale sobiva Omniva pakiautomaadi (kulleri soovi puhul sisestab tarneaadressi kulleri jaoks), valib maksmiseks sobiva internetipanga või kaardimakse ning kontrollib üle ostusumma.

Peale andmete õigsuses veendumist klikib Ostja linnukese lehe all lahtrisse “Olen nõus müüja tingimustega” ning vajutab nupule “Maksa”.

Kauba kohaletoimetamine

Ostja saab valida kauba kättetoimetamise viisi. ICONFIT pakub kauba kättetoimetamiseks järgnevaid variante:

–       Omniva ja SmartPOST pakiautomaadid üle Eesti (Tasuta alates 30€ tellimusest. Väiksema tellimuse summa korral 3,50€);

–       Kulleriga üle Eesti (Tasuta alates 50€ tellimusest. Väiksema tellimuse summa korral 5€);

ICONFIT võtab vastu makseid ainult Eurodes (EUR) ning pakub kauba eest tasumiseks järgnevaid variante:

–       otse läbi Maksekeskuse pangalinkide (Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Krediidipank ning krediitkaardid);

E-poes Ostja poolt ettemaksuga tasutud tellimusi käsitletakse alates laekumise hetkest tööpäevadel 09:00-17:00.

Garanteerime kaupade väljasaatmise 2 tööpäeva jooksul. Siiski tavaliselt saadame kõik tööpäevadel kuni 14.00 tehtud tellimused välja samal päeval. Mandri-Eestis toimetab Omniva paki kohale järgmiseks päevaks. Saartele jõudmiseks võib tarneaeg olla 1 päeva pikem. Maksimaalne tarneaeg 3 tööpäeva.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

ICONFIT’il on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

–       Kaup on laost otsa lõppenud

–       Kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.

Kui ICONFIT’il ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda ICONFIT’ilt kauba asendamist nõuetele vastava ja/või puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup ICONFIT’i kulul. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.

ICONFIT ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

–       juhendile ja/või soovitustele mittevastava kasutamise tõttu;

–       juhendile ja/või soovitustele mittevastava säilitamise tõttu Ostja poolt;

–       Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;

Tarbijalemüügi puhul rakenduvad müügilepingust taganemisele ja nõuetele mittevastava toote tagastamisele võlaõigusseaduse vastavad sätted. Toidukaubale ei laiene 14 päeva jooksul müügilepingust taganemise õigus toiduhügieenilistel põhjustel ning ICONFIT ei saa tagasivõetud kaupa uuesti müüki panna.

Müügilepingust taganemisega on ICONFIT nõus vaid juhtumitel, kus kauba kohta esitatud info ei ole olnud õige või kliendile on saadetud tellimusele mittevastav kaup. Ostjal tuleb kauba kättesaamisest 3 tööpäeva jooksul saata vabas vormis avaldus ICONFIT e-posti aadressile info@iconfit.eu. Vabas vormis avaldus peab sisaldama infot tagastatava kauba, tagastamise põhjuse ja tellimusnumbri kohta.

Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos tagastamise transpordi maksumusega Ostja pangaarvele (Samale, millelt tellimus algselt tasuti) hiljemalt 5 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud ICONFIT’i.

Kui pärast kauba  tagastamist on  ICONFIT poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. ICONFIT võib esitada sellekohase nõude 30 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.

Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja ICONFIT vahel, va juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Krediitkaardimaksete puhul tehakse raha tagastused ainult samale kaardile, millelt makse sooritati.

Vastutus

ICONFIT vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab ICONFIT’i ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

ICONFIT on isikuandmete vastutav töötleja, ICONFIT edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

ICONFIT ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse või esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.