fbpx
Üldtingimused2021-08-23T11:33:09+00:00

Üldtingimused

Käesolevad European Foods OÜ, registrikood 12548039, (edaspidi nimetatud ICONFIT) ostu- ja müügitingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõigi eraisikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes ICONFIT e-poe (edaspidi e-pood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid.

Tasudes käesoleval lehel tellimuse eest, kinnitab Ostja oma nõustumist käesolevate Üldtingimustega.

ICONFIT’il on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.iconfit.eu ja need jõustuvad avaldamise hetkest.

Kõik ICONFIT e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress, e-posti aadress jne) ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba kättetoimetamiseks. Lisaks kinnitab Ostja, et ICONFIT võib kuvada tellimuse andmetest 24h jooksul avalikult oma kodulehel tellija eesnime ja tellitud kaupade nimetusi informeerimaks teisi kliente hiljutistest müükidest. Kui klient ei soovi oma eesnime avaldamist siis võib kasutada eesnime lahtris asendusena nimetähte või muud nime. Krüptitud andmesidekanal Maksekeskusega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ICONFIT’il ei ole neile ligipääsu.

ICONFIT’il on õigus kasutada Ostja kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks mitte rohkem, kui 1 kord kuus emaili kaudu. Ostja võib emailidest keelduda vajutades vastavale keeldumise lingile saadud emailis.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

E-poest tellimuse vormistamise protsess

Ostja lisab soovitud tooted ostukorvi.

Ostja vajutab tellimuse vormistamiseks Ostukorvi lehel nupule «Mine Maksma» või ostukorvi sisu kuvavale info nupule.

Ostja kontrollib üle oma andmed (Nimi, Email ja Mobiiltelefoni number), valib kauba kättesaamiseks endale sobiva Omniva pakiautomaadi (kulleri soovi puhul sisestab tarneaadressi kulleri jaoks), valib maksmiseks sobiva internetipanga või kaardimakse ning kontrollib üle ostusumma.

Peale andmete õigsuses veendumist klikib Ostja linnukese lehe all lahtrisse “Olen nõus müüja tingimustega” ning vajutab nupule “Maksa”.

Kauba kohaletoimetamine

Ostja saab valida kauba kättetoimetamise viisi. ICONFIT pakub kauba kättetoimetamiseks järgnevaid variante:

–       Omniva ja SmartPOST pakiautomaadid üle Eesti (Tasuta alates 30€ tellimusest. Väiksema tellimuse summa korral 3,50€);

–       Kulleriga üle Eesti (Tasuta alates 50€ tellimusest. Väiksema tellimuse summa korral 5€);

ICONFIT võtab vastu makseid ainult Eurodes (EUR) ning pakub kauba eest tasumiseks järgnevaid variante:

–       otse läbi Maksekeskuse pangalinkide (Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Krediidipank ning krediitkaardid);

E-poes Ostja poolt ettemaksuga tasutud tellimusi käsitletakse alates laekumise hetkest tööpäevadel 09:00-17:00.

Garanteerime kaupade väljasaatmise 2 tööpäeva jooksul. Siiski tavaliselt saadame kõik tööpäevadel kuni 14.00 tehtud tellimused välja samal päeval. Mandri-Eestis toimetab Omniva paki kohale järgmiseks päevaks. Saartele jõudmiseks võib tarneaeg olla 1 päeva pikem. Maksimaalne tarneaeg 3 tööpäeva.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

ICONFIT’il on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

–       Kaup on laost otsa lõppenud

–       Kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.

Kui ICONFIT’il ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda ICONFIT’ilt kauba asendamist nõuetele vastava ja/või puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup ICONFIT’i kulul. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.

ICONFIT ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

–       juhendile ja/või soovitustele mittevastava kasutamise tõttu;

–       juhendile ja/või soovitustele mittevastava säilitamise tõttu Ostja poolt;

–       Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;

Tarbijalemüügi puhul rakenduvad müügilepingust taganemisele ja nõuetele mittevastava toote tagastamisele võlaõigusseaduse vastavad sätted. Toidukaubale ei laiene 14 päeva jooksul müügilepingust taganemise õigus toiduhügieenilistel põhjustel ning ICONFIT ei saa tagasivõetud kaupa uuesti müüki panna.

Müügilepingust taganemisega on ICONFIT nõus vaid juhtumitel, kus kauba kohta esitatud info ei ole olnud õige või kliendile on saadetud tellimusele mittevastav kaup. Ostjal tuleb kauba kättesaamisest 3 tööpäeva jooksul saata vabas vormis avaldus ICONFIT e-posti aadressile info@iconfit.eu. Vabas vormis avaldus peab sisaldama infot tagastatava kauba, tagastamise põhjuse ja tellimusnumbri kohta.

Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos tagastamise transpordi maksumusega Ostja pangaarvele (Samale, millelt tellimus algselt tasuti) hiljemalt 5 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud ICONFIT’i.

Kui pärast kauba  tagastamist on  ICONFIT poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. ICONFIT võib esitada sellekohase nõude 30 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.

Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja ICONFIT vahel, va juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Krediitkaardimaksete puhul tehakse raha tagastused ainult samale kaardile, millelt makse sooritati.

Vastutus

ICONFIT vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab ICONFIT’i ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

ICONFIT on isikuandmete vastutav töötleja, ICONFIT edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

ICONFIT ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse või esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja European Foods OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10a.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10a.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10a.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10a.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@iconfit.eu

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe iconfit.eu kaudu .